Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (příslušné paragrafy školského zákona týkající se Školské rady).

Složení rady (2016)

Oznámení o konání opakovaných voleb do Školské rady Gymnázia Karla Čapka v Dobříši dne 11. dubna 2019

Poněvadž v řádném kole voleb do Školské rady Gymnázia Karla Čapka, které proběhly 22. listopadu 2018, nebyly předloženy žádné návrhy kandidátů z řad zletilých studentů, resp. jejich zákonných zástupců, vyhlašuji opakované volby zástupců rodičů, resp. zletilých studentů, které se uskuteční dne 11. dubna 2019 od 16.30 do 17.30 hod. ve sborovně budovy gymnázia (přízemí) formou tajného hlasování. V tento den se zároveň uskuteční čtvrtletní třídní rodičovské schůzky.

Návrhy kandidátů je možno předávat členům přípravného výboru osobně, zasílat poštou nebo elektronicky na e-mailovou adresu volby@gymkc.cz. Více informací najdete v následujících dokumentech:

Složení rady (2012)

  • Mgr. Marcela Cypriánová, učitelka GKČD
  • Mgr. Miloš Čapek, učitel GKČD
  • Ing. Milena Kolářová, zvolena za ZZ žáků a zletilé žáky
  • Ing. Jitka Pogranová, zvolena za ZZ žáků a zletilé žáky
  • Mgr. Jan Bláha, jmenovaný zřizovatelem
  • MUDr. Stanislav Holobrada, jmenovaný zřizovatelem

Složení rady (funkční období 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011)

-mee-