Žáci školy

Ve školním roce 2018/19 navštěvovalo dobříšské gymnázium 346 žáků, z toho 235 v osmiletém studiu a 108 ve studiu čtyřletém (údaj k 11.9.2018).

Naplněnost školy 96,4%
studenti

Školní rok 2019/20

Třída Počet žáků* Třídní učitel Kód studia, vzdělávací program

Prima

Mgr. Monika Šrámková 7941K81, ŠVP Karlík

Sekunda

32 Mgr. Dana Řehoutová 7941K81, ŠVP Karlík

Tercie

32 Mgr. Drahomíra Pergeltová 7941K81, ŠVP Karlík

Kvarta

30 Mgr. Iva Čeledová 7941K81, ŠVP Karlík

1. ročník

Mgr. Miloš Čapek 7941K41, ŠVP Karlík

Kvinta

33 Mgr. Petr Švancar 7941K81, ŠVP Karlík

2. ročník

29 PhDr. Jan Veverka 7941K41, ŠVP Karlík

Sexta

28 Mgr. Šárka Musilová 7941K81, ŠVP Karlík

3. ročník

26 Mgr. Jana Sprengerová 7941K41, ŠVP Karlík

Septima

25 Mgr. Hana Králová 7941K81, ŠVP Karlík

4. ročník

29 Mgr. Jarmila Bendová 7941K41, ŠVP Karlík

Oktáva

25 Mgr. David Bílek 7941K81, ŠVP Karlík

*) údaj z konce minulého školního roku


Seznamy studentů

Seznam všech absolventů, kteří naši školu navštěvovali alespoň půl roku.
Vyhledej studenta (z databáze všech studentů)

-mee-