Suplování

Suplování:   Pátek 28.6.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 21.6.2019 (9:21)

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou

třídy + třídní v kmenových učebnách v 8,00 - vysvědčení

Závěrečná porada - všichni učitelé - od 9,30 - učebna 2A

 

Zpracováno v systému Bakaláři